Radonsäkra ditt garage


De flesta motorintresserade har tillgång till ett eget garage som kan variera i storlek. Oavsett hur litet eller stort ditt garage är kan det vara en bra idé att radonsäkra det i samband med att du utför en radonmätning i ditt hus.

Du kan besöka https://radea.se/ för att läsa mer. Där kan du beställa en radonundersökning eller köpa utrustning för att utföra den själv. Det är nämligen viktigt med ren luft i såväl större garage som mindre varianter och i hus. Du kan skydda dig från denna farliga, osynliga och giftiga gas genom att regelbundet undersöka dina byggnader. Särskilt äldre garage kan behöva undersökas extra noggrant eftersom radon kan finnas i blåbetong, som är ett material som användes mellan 1929 och 1978. Radon finns dessutom fritt i marken och kan lätt leta sig in i byggnader om grunden inte är tät. Det är med andra ord en god idé att skydda sig.